Neurologische methode. Bij deze methode wordt uitgegaan van de  regulerende invloed van het zenuwstelsel op stand, houding en spierbelasting. Hierbij neemt het begrip spiertonus een centrale plaats in. Deze spiertonus komt voor een belangrijk deel tot stand via spinale reflexen en wordt aangestuurd in de spieren (spierspoeltjes) en de pezen (golgi-apparaatjes). De spierspoeltjes doen dienst als lengtedetectoren, die reageren op druk en rek. Zij zijn o.a. van belang voor het in stand houden van de lichaamshouding, en voor de bescherming van de spier bij overrekking. Wanneer de spier licht wordt aangedrukt of gerekt, zal dit via een spinale reflex leiden tot een spanningsverhoging in de spier.  Via verandering van de spiertonus kun je dus invloed uitoefenen op stand, lichaamshouding en spierbelasting.  Dit regulatie-mechanisme van lichaamshouding en beweging noemt men propriocepsis. terug Verdere Info. Webdesign: Peter Kaptein